Đón xem Live stream trên Fan page 3 giờ chiều thứ 7 hàng tuần! Hiện đang có 0 khách và 0 thành viên đang online!

Điểm tích lũy


Điểm tích lũy được tính dựa trên số tiền mua hàng trên trang xuanhanh.com:

  • Điểm tích lũy được tính theo quy tắc cứ mỗi 50.000 VND, trừ đi phần thanh toán bằng điểm, sẽ được tích 1 điểm, phần dư ra sẽ không được tính (ví dụ: 190.000 sẽ được tính 3 điểm).
  • Các loại phí và thuế không được tính điểm, tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng điểm tích lũy đã có để thanh toán các loại phí và thuế này.
  • Điểm tích lũy chỉ được cộng vào tài khoản khi giao dịch hoàn thành.
  • Mỗi điểm tích lũy được đổi thành 1000 VND.
  • Điểm tích lũy không được quy đổi thành tiền mặt mà chỉ được dùng để thanh toán các giao dịch trên xuanhanh.com.